Maintenance Management Software Testplan


 Maintenance Management Software: Het Testplan

De implementatiefase van de nieuwe Maintenance Management Software is in een vergevorderd stadium:
- De hardware is operationeel.
- De TD-Software is geïnstalleerd.
- De noodzakelijke gegevens zijn ingevoerd.
- De systeeminrichting is gerealiseerd.
- Functionele aanpassingen zijn uitgevoerd.
Kortom, het systeem staat klaar om in gebruik te worden genomen.
Echter, één belangrijke, cruciale fase moet nog worden uitgevoerd alvorens de eindgebruikers worden opgeleid om de Maintenance Management Software in gebruik te nemen: De testfase.

 

Doel

Het testen is een middel om de kwaliteit van de nieuwe Maintenance Management Software te controleren en te verbeteren, hetgeen de implementatie ten goede komt. TD-IT-Consult heeft een gestructureerde en systematische aanpak voor het testen ontwikkeld, hetgeen de efficiency van het testproces bevordert.

 

Aarzel niet en maak een vrijblijvende afspraak

Indien u over het bovenstaande eens van gedachten wilt wisselen met betrekking tot de aanpak, de opzet en de uitvoering .....

 

Button: Klik dan hier voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

 

Het Testplan voor OnderhoudsBeheerSystemen.