Maintenance Software Implementatieplan


 

Maintenance Software: Het Implementatieplan

Het implementatieproject voor Maintenance Software moet niet onderschat worden getuige het grote aantal mislukte projecten: 50 tot 70% van de in gebruik zijnde OnderhoudsBeheerSystemen functioneert niet goed of onvoldoende.

Om dit te voorkomen heeft TD-IT-Consult een standaard document ontwikkeld voor de aanpak van de Maintenance Software Implementatie. Dit document dient als basis voor de bedrijfsspecifieke invulling van het OnderhoudsManagementSysteem. Alle onderwerpen, als beschreven in dit document, dienen voor uw bedrijf in kaart te worden gebracht. Het resultaat is een overzicht van wat wel en wat niet van belang is voor uw specifieke situatie.
De doordachte methodische aanpak van TD-IT-Consult voor het implementeren van Onderhoudssoftware vermindert het risico op falen aanzienlijk.

 

Doel

Het doel van juiste aandacht voor de complexe en omvangrijke implementatie-fase is een succesvol project waardoor recht gedaan wordt aan de, in het vooruitzicht gestelde, voordelen en opbrengsten van het implementatie project voor Maintenance Software.

 

Aarzel niet en maak een vrijblijvende afspraak

Indien u over het bovenstaande eens van gedachten wilt wisselen met betrekking tot de aanpak, de opzet en de uitvoering .....

 

Button: Klik dan hier voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

 

Maintenance Software: Het Implementatieplan