OnderhoudsManagementSysteem beheren als een Management Systeem


 

OnderhoudsManagementSysteem beheren als een Management Systeem?

Hoe wordt in de praktijk omgegaan met het managen van belangrijke vakgebieden voor de onderneming die niet tot het primaire proces behoren? (bv. Veiligheid, Gezondheid, Milieu, Kwaliteit) 

Een juiste benadering voor tal van vraagstukken is het ontwikkelen en inzetten van geschikte ManagementSystemen voor ieder gewenst gebied of ieder gewenste combinatie van gebieden. Enkele voorbeelden van dergelijke ManagementSystemen zijn het ISO 14001 (milieu) of 9001 (kwaliteit) ManagementSysteem.

Uitgangspunt hierbij is: Zeg wat je doet en doe wat je zegt en zorg vervolgens dat dit in de organisatie wordt ingebed.

Is het mogelijk om de problematiek betreffende het operationeel gebruik van het OnderhoudsManagementSysteem eveneens aan te pakken door het inzetten van een daarvoor geschikt ManagementSysteem?


Doel

De ManagementSysteem benadering is een middel om de kwaliteit van de uitvoering te verbeteren. Dit wordt gerealiseerd door een samenhangende organisatie, structuur, planning, monitoring en besturing van de diverse activiteiten. Pas dit toe op het OnderhoudsManagementSysteem voor optimaal onderhoudsbeheer.
 

Aarzel niet en maak een vrijblijvende afspraak

Indien u over het bovenstaande eens van gedachten wilt wisselen met betrekking tot de aanpak, de opzet en de uitvoering .....

 

Button: Klik dan hier voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Beheer uw Maintenance Software als een management systeem