Scan Onderhoudsbeheer Software


 

Scan Onderhoudsbeheer Software

Het doel van een OnderhoudsInformatieSysteem (OIS) is het produceren van data van hoge kwaliteit ter ondersteuning van het onderhoudsmanagement.

Echter, de praktijk wijst uit dat Onderhoudssoftware "Onvoldoende" en/of "Niet goed" gebruikt wordt.
Aangezien het OnderhoudsBeheerSysteem (OBS) een noodzakelijke schakel is in het totale Maintenance Management proces, is het van elementair belang om professioneel gebruik te gaan maken van de geboden TD software functionaliteiten.
Verbeterprojecten voor het optimaliseren van het gebruik van de Onderhoudssoftware zullen in de regel starten met een inventarisatie van het OBS-gebruik en de analyse ervan. De QuickScan_OIS© is het juiste middel daartoe. De QuickScan_OIS©  is een door TD-IT-Consult ontwikkelde doorlichtingmethode waarmee het gebruik van het OnderhoudsManagementSysteem in kaart wordt gebracht.
Heeft men een beeld van de huidige situatie, dan kan men aan de hand van de doelstellingen een verbeterplan opstellen.

 

Doel

Het doel van de Onderhoudssoftware Scan is het in kaart brengen incl. analyse van het huidig gebruik van uw Onderhoudssoftware.

 

Aarzel niet en maak een vrijblijvende afspraak

Indien u over het bovenstaande eens van gedachten wilt wisselen met betrekking tot de aanpak, de opzet en de uitvoering .....

 

Button: Klik dan hier voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Scan van uw Maintenance Software