Recensie_eBooks


 

 

 

Recensie geschreven door:

Bianca Minkman, http://www.minkmanjournalistiek.nl/
Enschede, 24 september 2013

eBook-serie ‘Het ABC van MaintenanceSoftware’: duidelijk en compleet van A tot Z

Over IT-projecten en software implementatietrajecten is inmiddels al veel gepubliceerd. En toch blijkt telkens weer uit diverse onderzoeken dat IT-projecten bijna standaard uitlopen in planning en veel meer kosten dan gedacht. Bij maintenance software (software voor onderhoudsmanagement) ligt de kans op mislukking nog veel hoger omdat het vaak complexe projecten betreft. Onderhoud raakt veel afdelingen in organisaties en er zijn dus veel medewerkers en managers bij betrokken. Desondanks wordt het belang en de impact van goede maintenance software vaak onderschat of, erger nog, het sneuvelt in de bezuinigingsdrift. Terwijl solide maintenance management juist zorgt voor kostenbesparing, efficiëntere productie, betere winstmarges en meer shareholder value.

Dertig jaar ervaring vertaald naar eBooks
Wie de eBooks van Geoffrey Wintraecken Msc over maintenance software leest, zal daar nooit meer aan twijfelen. Wintraecken is een expert in zijn vakgebied maar gelukkig niet alleen in theorie. Hij heeft studies op universitair niveau over maintenance management en onderhoudsinformatiesystemen gevolgd maar waarin hij zich echt van andere auteurs en consultants onderscheidt, is dat hij die kennis toegankelijk weet te maken, zelfs voor leken of ‘beginners’ op zijn vakgebied. Dat maakt de eBooks uit deze serie een ‘must read’ voor zowel Maintenance Managers en technisch personeel, als voor studenten op hogere- en middelbare technische scholen tot regionale opleidingscentra. Het feit dat hij meer dan dertig jaar ervaring in de praktijk heeft opgedaan, zie je duidelijk terug in de manier waarop hij zijn kennis overbrengt. Hij weet uit ervaring welke vragen altijd worden gesteld, wat de belangrijkste valkuilen zijn en waar je op moet letten in het hele proces.

Scanbaar en toegankelijk
Omdat het hem opviel dat er een chronisch gebrek is aan fundamentele kennis over maintenance software binnen organisaties, besloot hij zijn rijke kennis over te dragen in een serie eBooks onder de titel ‘Het ABC van Maintenance Software’. Deze ‘ABC-serie’ is duidelijk en compleet van A tot Z. Wintraecken koos voor een duidelijke indeling in vier delen: het realisatietraject, specificatie van eisen en wensen, selectie en tot slot implementatie. Ondanks de complexiteit van het onderwerp weet hij de materie zeer helder uit te leggen. Hij werkt veel met tips, samenvattingen, figuren en mindmaps wat het ‘scannen’ van de eBooks aanmerkelijk vereenvoudigt. Geen lappen tekst, maar ideaal als naslagwerk of hulp bij het opstellen van een projectplan. Daartoe heeft Wintraecken bovendien nuttige bijlagen en praktische werkbladen toegevoegd.

Slimme investering
Het is bewonderingswaardig hoe Wintraecken met geduld, toewijding en precisie dit ABC heeft samengesteld. Hij wil echt met zijn kennis en ervaring vakgenoten verder helpen en behoeden voor valkuilen. Wie aan de slag wil met maintenance software, begint door de eBooks van Wintraecken te raadplegen. Een uiterst bescheiden investering die u dubbel en dwars zult terugverdienen dankzij slimmere maintenance. En u bespaart uzelf ook een hoop geld aan dure consultants!