TD-IT-ConsultOver TD-IT-Consult

TD-IT-Consult is opgericht door Geoffrey Wintraecken die een eigen visie heeft op de aanpak van de vele vraagstukken rondom het fenomeen OnderhoudsBeheerSysteem.
Na jarenlang ervaring te hebben opgedaan als ontwerper en consultant Onderhoudsbeheer Software, is hij zich bewust geworden van het algemene gebrek aan kennis betreffende TD-Software en het gebruik ervan.
Dat is de reden dat hij begonnen is met de studie Master in Maintenance Management met als specialisatie OnderhoudsInformatieSysteem (OIS). Aanvullend heeft hij vervolgens de studie Master of Science in Asset Management in 2006 met succes afgerond, eveneens met specialisatie OIS. Het behalen van de Master of Science titel is de symbolische start geworden voor TD-IT-Consult.

Door de jarenlange ervaring als consultant TD-Software en de aanvullende doelgerichte opleidingen is TD-IT-Consult een gesprekspartner op alle niveaus binnen uw organisatie.

 

 

Visie / Missie

TD-IT-Consult heeft zich ten doel gesteld om Technische Diensten (TD) van bedrijven te ondersteunen bij alle voorkomende vraagstukken betreffende het totale realisatie traject van
TD software / Onderhoudssoftware.

Om e.e.a. te realiseren zijn een aantal producten en diensten ontwikkeld (zie de homepage: "Kennisbank" en "Tools") die allen een eigen specifieke bijdrage leveren in het totale OIS-realisatie traject.

 

Onderscheidend vermogen
Naast de rijke ervaring van TD-IT-Consult als ontwikkelaar en consultant van Onderhoudsbeheer Software is er veel tijd en energie gestoken in eigen kennisontwikkeling. Deze kennisontwikkeling heeft vervolgens weer ten grondslag gelegen aan de ontwikkeling van de diverse producten en diensten. De toepassing van deze producten en diensten is de waarde voor u als opdrachtgever.

 

Kernwaarden

Naast alle bovengenoemde tastbare zaken hecht TD-IT-Consult ook zeer aan de kernwaarden in onze samenleving. Niet de winst van de onderneming maar betrouwbaarheid en integriteit is het hoogste goed. Zo is een onderneming ontstaan die zich niet alleen qua ervaring en kennis onderscheidt in de markt, maar dit ook nog eens aanbiedt tegen een zeer betaalbaar tarief.