Tools


 

 

 

TD-Software & Professionele Hulpmiddelen

Om u zo optimaal en efficiënt mogelijk te ondersteunen tijdens het totale realisatie traject van het OnderhoudsBeheerSysteem (OBS) kunnen onderstaande hulpmiddelen aangewend worden.

 

 

Professionele Hulpmiddelen voor OnderhoudsInformatieSystemen (OIS)

 

Specificatie van eisen en wensen voor OnderhoudsBeheerSoftware

 

 

Specificatie van Eisen en Wensen Onderhoudssoftware 
Zonder specificatie is het project gedoemd te mislukken, met alle gevolgen van dien ... voor u, maar ook voor uw organisatie.

Met de expertise en ervaring van TD-IT-Consult legt u een stevig fundament voor uw Onderhoudssoftware project.
Lees meer >>

 

  

OIS Scan

Scan Onderhoudsbeheer Software
De Scan van uw Onderhoudsbeheer Software is een analyse hulpmiddel dat het mogelijk maakt het huidig gebruik van uw Onderhoudssoftware in kaart te brengen.
Lees meer >>

Selectieprocedure Maintenance Management Software

Selectieprocedure TD-Software
De basis voor een geslaagd OnderhoudsInformatieSysteem (OIS) ligt bij een degelijke selectieprocedure van de TD-software.

Lees meer >>

Implementatieplan OnderhoudsBeheerSysteem (OBS)

Implementatieplan voor Maintenance Software
De onderhoudssoftware-implementatie die goed wordt uitgevoerd, levert veel geld op. Zorg voor een goede voorbereiding op de implementatie waarbij het implementatieplan voor de Maintenance Software van cruciaal belang is.

Lees meer >>

 

Opleidingsplan Gebruikers Maintenance Software

 

Opleidingsplan Gebruikers van Technische Dienst Software
Zelfs het beste implementatieplan kan te niet worden gedaan door ongetrainde gebruikers. Een negatieve gebruikershouding, dat voorkomt uit inadequate training, kan het succes of de mislukking bepalen van de implementatie van de Technische Dienst Software. Lees meer >>

 

Communicatieplan Maintenance Software Project is essentieel voor acceptatie

Communicatieplan Maintenance Software Project
De invoering van Maintenance Software is een veranderingsproces en niet iedereen zal dit van harte toejuichen. Om de natuurlijke weerstand tegen veranderingen te overwinnen moeten aan bepaalde voorwaarden worden voldaan en een adequate communicatie is een essentieel onderdeel van een dergelijk project. Lees meer >>

 

Testplan TD software

Testplan voor Maintenance Management Software
Één belangrijke, cruciale fase moet nog worden uitgevoerd alvorens de eindgebruikers worden opgeleid om de nieuwe Maintenance Management Software in gebruik te nemen: De testfase. Het testen is een middel om de kwaliteit van het nieuwe systeem te controleren en te verbeteren. Lees meer >>

 

ApplicatieBeheer Maintenance Management Software

ApplicatieBeheer voor uw OnderhoudsBeheerSysteem
Organisaties evolueren, omgeving/markt veranderen en inzichten wijzigen. Om optimaal te blijven functioneren moet uw OnderhoudsBeheerSysteem dus meegroeien. Professioneel applicatiebeheer helpt u een optimaal rendement te behalen uit uw ICT-investering. Lees meer >>

 

Performance Management Systeeem voor het continu verbeteren van het gebruik van uw Maintenance Software

Performance Management Systeem m.b.v. TD-Software
Alle producten en diensten van TD-IT-Consult staan in het teken van het continu verbeteren van uw onderhoudsprocessen door het gebruik van TD-Software. Dit continu verbeter proces vereist een hulpmiddel dat de voortgang van een dergelijk moeizaam proces voortdurend monitort, bijstuurt en ondersteunt: Een Performance Management Systeem.
Lees meer >>

 

Professioneel beheer Maintenance Management Software

Professioneel beheer OnderhoudsManagementSysteem

In diverse gebieden (veiligheid, gezondheid, milieu, kwaliteit) worden ManagementSystemen ingezet met als doel de kwaliteit van de uitvoering te verbeteren door een samenhangende organisatie, structuur, planning, monitoring en besturing van de diverse activiteiten.
Is de tijd rijp voor professioneel beheer
van systemen zoals bijvoorbeeld een OnderhoudsManagementSysteem?
Lees meer >>